Strona o krajobrazach na świecie

Góry

Zima

Chiny

Rzeka

Kontakt

Krajobraz - niejednorodny, ale jednocześnie odrębny wycinek przestrzenny (traktowany jako fragment powierzchni Ziemi), składający się z różnych ekosystemów połączonych ze sobą wzajemnymi zależnościami. W rozumieniu potocznym krajobraz to pejzaż – dający się zaobserwować i przedstawić graficznie widok charakterystycznego dla danego obszaru fragmentu przyrody wraz z czynnikiem antropogenicznym.




Twórca: Przemysław Trojanek, ost. aktualizacja 27.05.2020